Skip to main content Skip to footer

Sydjysk Sparekasse Skansens historie

Sønderborg bygger superhal.

Sønderborg Kommunes planer om at bygge en ekstra idrætshal i byen fik en ny dimension på økonomiudvalgets møde i dag, torsdag d. 22. april. Politikerne fik præsenteret en ide til en superhal med plads til ca. 2.400 tilskuere, udtænkt af en snæver kreds af erhvervsfolk.
Erhvervsfolkene står også inde for, at økonomien hænger sammen, så der ikke kun bygges én hal i Dybbøl-området i Sønderborg by. Ideen er at bygge to sammenhængende haller. Den ene betaler kommunen. Den anden betaler private investorer og fonde. Resultatet er lidt af en superhal, især til kulturlivet, breddeidræt og skolebørn.

“Det er en rigtig flot gave, borgerne i kommunen får. Og det helt fantastiske i disse stramme tider er, at vi nu har udsigt til at få en ekstra hal i samme projekt, uden at det koster kommunen ekstra” siger borgmester Aase Nyegaard. Økonomiudvalget har givet grønt lys til nu at igangsætte planarbejdet for at få virkeliggjort projektet.

“Der er forskellige praktiske og juridiske scenarier, vi skal undersøge nærmere. Og med den viden, vi har i dag, ser det lyst ud med at virkeliggøre byggeriet, som tilsammen koster i niveauet 38-40 mio. kr.” oplyser borgmesteren.

Lars Christensen, direktør i Broager Sparekasse, siger som repræsentant for initiativgruppen af erhvervsfolk, om gaven:
“Da medierne skrev om, at kommunen ville låne 22 mio. kr. til en ny hal i Dybbøl, var vi en snæver kreds, som satte os sammen og snakkede om tingene. Vi mener nemlig ikke, at en ny traditionel idrætshal dækker de behov, kommunen har.”

Kulturlivet har brug for bedre rammer til større arrangementet til gavn for hele Sønderborg Kommune, især i vinterhalvåret. Breddeidrætten har et kæmpebehov for mere hal kapacitet i det bynære Sønderborg. Og Sønderjyllands største folkeskole, Dybbøl-Skolen, har akut brug for bedre faciliteter i skoletiden. Vi er enige om, at det er NU, chancen er der for at virkeliggøre noget større. Og så erkender vi, at kommunens økonomi ikke rækker til mere end én hal. Ved at det offentlige og vi private går sammen og bidrager med hver vores hal, får vi indfriet behovene for faciliteter. Om også hallen bliver hjemmebane for SønderjyskE, er op til kommunen og SønderjyskE at snakke om. Men det ville være oplagt, siger Lars Christensen. Han glæder sig over, at politikerne i kommunens økonomiudvalg i dag har givet grønt lys til det videre arbejde.

Om den private opbakning til at skabe disse idræts- og kulturmuligheder fortæller Lars Christensen:

“På kun to uger fik vi tilsagn om 8-9 mio. kr. fra erhvervslivet i området. Så vi er bekræftet i troen på, at private firmaer, fonde og borgere kan skaffe de 18 eller 20 mio. kr., der skal til, afhængig af det endelige projekts størrelse” fortæller Lars Christensen.

“De 8-9 mio. kr. er sikret ved, at virksomhederne betaler 1 mio. kr. for brugsretten til såkaldte skybokse, hvorfra ca. 10-12 gæster fra hver skyboks kan følge det, der foregår i hallen. Foreløbig har disse virksomheder givet opbakning til at være en del af investeringen i skybokse. Nogle køber selv. Andre går sammen” oplyser Lars Christensen.

Martin Iversen, Ford Sønderborg
Erling Høi Nielsen A/S
Nordea Bank, Sønderborg
Teknidan
Soya Concept
Broager Sparekasse
Kontor Syd Gruppen
Herudover har et par anonyme personer bidraget med væsentlige beløb.

Broager Sparekasse har fået ideen til projektet og står inde for finansieringen, hvorfor sparekassen får ret til at kalde hallen for Broager Sparekasse-hallen.
“Vi står inde for, at der er 10-12 mio. kr. til medfinansiering af den ekstra hal. Restfinansieringen på 8 mio. kr. forventer vi, i samarbejde med Kommunen, at kunne skaffe via tilskud fra fonde og gennem indsamling fra borgere i forbindelse med en række aktiviteter, som idrætsforeninger og andre sætter i gang for at sikre projektet” oplyser Lars Christensen, som har haft sin underdirektør Morten Vestergaard med i initiativgruppen sammen med Carsten Jørgensen, som Dybbøl Idrætsforenings repræsentant i initiativgruppen.